Informacje dla uczniów


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

  • 1 września 2020 r. - - Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  • 23 – 31 grudnia 2020 r. - - Zimowa przerwa świąteczna
  • 1-14 luty 2021 r.- - Ferie zimowe
  • 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.- - Wiosenna przerwa świąteczna
  • 25 czerwca 2021 r. - - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  • 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.- - Ferie letnie
  • Dodatkowe dni wolne: -14.09.2020 /poniedziałek/, 2.11.2020/poniedziałek/, 4.06.2021/piątek/
  • Egzamin ósmoklasisty: - 25. 05. - 27.05. 2021