W szkolnej bibliotece
"Książki naszych marzeń"

książki naszych marzeń sp dobrynia

Dzięki wnioskowi Gminy Dębowiec o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych, złożonym w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” nasza biblioteka szkolna otrzymała w czerwcu dotację od Wojewody Podkarpackiego na zakup książek w wysokości 1000,00 zł.

Za pieniądze z programu zakupione zostały książki, które nie są podręcznikami. Wybraliśmy literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz lektury, których brakowało w naszym księgozbiorze, a są nimi zainteresowani uczniowie, ponieważ pozwalają im lepiej rozumieć współczesny świat. Książki te swoją fabułą rozbudzają ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirują do twórczego działania. Uczniowie będą zachęcani przez bibliotekarkę i nauczycieli do wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich. Mamy nadzieję, że to powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywania zainteresowań czytaniem.

Aby przybliżyć nową ofertę biblioteki, w dniach 12-14. listopada 2015 roku zorganizowano na szkolnym korytarzu wystawę „Nowości w naszej bibliotece – przyjdź i zobacz. Warto”. Cieszyła się ona zainteresowaniem wszystkich uczniów, a także nauczycieli i rodziców. Piękne wydania ulubionych bajek i nowości wydawniczych wzbudziły szczere słowa zachwytu i zadowolenia. Rozmowy o książkach były wspaniałym doświadczeniem nie tylko dla uczniów, ale także dla mnie, bibliotekarza.

W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 (listopad) nasza szkoła złożyła wniosek o kolejne dofinansowanie z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego przez ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki. Więcej na stronie: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

Tekst i fot. Bożena Jurkowska