Samorząd Uczniowski 2017/2018


  •  Wiktoria Mikołajczyk – przewodnicząca
  •  Marcin Maczuga – zastępca przewodniczącego
  •  Dagmara Mastej - sekretarz
  •  Daria Ślusarczyk – skarbnik

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Agnieszka Surowiec-Kowalska


samorząd uczniowski sp dobrynia