Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Dobryni


Rok szkolny 2020/2021
  Dyrektor szkoły:
 •   mgr Bożena Jurkowska

  Rada pedagogiczna:
 •   mgr Barbara Betlej – historia kl. VI-VIII, wos, wdż
 •   mgr Agnieszka Czarnecka – logopedia
 •   mgr Marta Gomuła – nauczyciel wspomagający, rewalidacja kl. 0
 •   mgr Danuta Hołowicka – edukacja wczesnoszkolna, plastyka kl. IV-V, wychowawca kl. II-III
 •   mgr Roman Hołowicki – matematyka kl. IV-VII, chemia
 •   mgr Bogusław Hućko - informatyka
 •   mgr Bożena Jurkowska – język polski kl. IV-V, plastyka kl. VI-VII
 •   mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
 •   mgr Karolina Kosiba – język angielski kl. VI-VIII, język niemiecki, wychowawca kl.VIII
 •   ks. mgr Marek Marchut – religia
 •   mgr Iwona Mikoś – fizyka, matematyka kl. VIII, edb
 •   mgr Barbara Piątkiewicz – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, biologia, wychowawca kl. I
 •   mgr Maria Pięta - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, wychowawca kl. VI-VII
 •   mgr Żaneta Pitrus – język polski kl. VI-VIII, historia kl. IV-V, doradztwo zawodowe, wychowawca kl. IV-V
 •   mgr Bożena Polar – wychowanie przedszkolne, wychowawca kl. 0
 •   mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski kl.0-V, muzyka
 •   mgr Elżbieta Wolanin – geografia, biblioteka

 • Rok szkolny 2019/2020
   Dyrektor szkoły:
  •   mgr Bożena Jurkowska

   Rada pedagogiczna:
  •   mgr Barbara Betlej – historia, wos
  •   mgr Agnieszka Czarnecka - logopedia
  •   mgr Tadeusz George – edukacja dla bezpieczeństwa
  •   mgr Danuta Hołowicka – edukacja wczesnoszkolna, technika, informatyka, wychowawca kl. II-III
  •   mgr Roman Hołowicki – matematyka, chemia
  •   mgr Bogusław Hućko - informatyka
  •   mgr Bożena Jurkowska – język polski, plastyka
  •   mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
  •   mgr Barbara Kopa – wspomaganie rozwoju ucznia w kl. 0
  •   mgr Karolina Kosiba – język angielski, język niemiecki, wychowawca kl. VI-VII
  •   mgr Monika Kozek – wspomaganie rozwoju ucznia w kl. 0
  •   ks. mgr Marek Marchut – religia
  •   mgr Iwona Mikoś - fizyka
  •   mgr Małgorzata Mlicka – matematyka
  •   mgr Bożena Młocek – język angielski
  •   mgr Urszula Opałka – muzyka, chór szkolny, rewalidacja
  •   mgr Barbara Piątkiewicz – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, biologia, wychowawca kl. I
  •   mgr Maria Pięta - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, wychowawca kl.V
  •   mgr Żaneta Pitrus – język polski, historia, doradztwo zawodowe, wychowawca kl. IV
  •   mgr Bożena Polar – wychowanie przedszkolne, wychowawca kl. 0
  •   mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski
  •   mgr Bożena Polar – wychowanie przedszkolne, wychowawca kl. 0

  • Rok szkolny 2018/2019
    Dyrektor szkoły:
   •   mgr Bożena Jurkowska

    Rada pedagogiczna:
   •   mgr Barbara Betlej – historia, wos
   •   mgr Tadeusz George – edukacja dla bezpieczeństwa
   •   mgr Marta Gomuła – wychowanie przedszkolne, wychowawca kl. 0
   •   mgr Danuta Hołowicka – edukacja wczesnoszkolna, technika, informatyka, wychowawca kl. II-III
   •   mgr Roman Hołowicki – matematyka, informatyka, chemia
   •   mgr Bożena Jurkowska – język polski, plastyka
   •   mgr Elżbieta Kalisz Niemiec – wspomaganie rozwoju ucznia, rewalidacja
   •   mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
   •   mgr Karolina Kosiba – język angielski, język niemiecki
   •   ks. mgr Marek Marchut – religia
   •   mgr Małgorzata Mlicka – matematyka
   •   mgr Urszula Opałka - muzyka
   •   mgr Barbara Piątkiewicz – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, biologia, wychowawca kl. I
   •   mgr Maria Pięta - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, wychowawca kl. IV-V
   •   mgr Żaneta Pitrus – język polski, historia, wychowawca kl. VIII
   •   mgr Marta Ryczak – logopedia
   •   mgr Katarzyna Pyzik – doradztwo zawodowe
   •   mgr Maria Spisak - fizyka
   •   mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski
   •   mgr Elżbieta Wolanin – geografia, biblioteka, wychowawca kl. VI-VII

   Rok szkolny 2017/2018
    Dyrektor szkoły:
   •   mgr Bożena Jurkowska

    Rada pedagogiczna:
   •   mgr Barbara Betlej – historia
   •   mgr Danuta Hołowicka – nauczanie zintegrowane, technika, informatyka
   •   mgr Roman Hołowicki – matematyka, informatyka, chemia
   •   mgr Bożena Jurkowska – język polski, plastyka
   •   mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
   •   mgr Karolina Kosiba – język angielski, język niemiecki
   •   ks. mgr Marek Marchut – religia
   •   mgr Iwona Mikoś – fizyka
   •   mgr Barbara Piątkiewicz – nauczanie zintegrowane, biologia
   •   mgr Maria Pięta – nauczanie zintegrowane, przyroda
   •   mgr Żaneta Pitrus – język polski
   •   mgr Bożena Polar – wychowanie przedszkolne
   •   mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski, muzyka
   •   mgr Agnieszka Śliwa – doradztwo zawodowe
   •   mgr Elżbieta Wolanin – geografia, biblioteka
   •   Małgorzata Bolek - asystent nauczyciela w klasie II

   Rok szkolny 2016/2017
    Dyrektor szkoły:
   •   mgr Danuta Hołowicka

    Rada pedagogiczna:
   •  mgr Bożena Polar – wychowanie przedszkolne
   •  ks. mgr Marek Marchut – religia
   •  mgr Danuta Hołowicka – nauczanie zintegrowane, technika
   •  mgr Maria Pięta – nauczanie zintegrowane, przyroda
   •  mgr Barbara Piątkiewicz – nauczanie zintegrowane, przyroda
   •  mgr Bożena Jurkowska – język polski, historia i społeczeństwo, plastyka, biblioteka
   •  mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski
   •  mgr Roman Hołowicki – matematyka, informatyka
   •  mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
   •  mgr Agnieszka Czarnecka – muzyka

   Rok szkolny 2015/2016
    Dyrektor szkoły:
   •   mgr Danuta Hołowicka

    Rada pedagogiczna:
   •  mgr Marta Gomuła – wychowanie przedszkolne
   •  Ks. Ryszard Kołodziej – religia
   •  mgr Danuta Hołowicka – nauczanie zintegrowane, technika
   •  mgr Maria Pięta - nauczanie zintegrowane, przyroda
   •  mgr Barbara Piątkiewicz – nauczanie zintegrowane, przyroda
   •  mgr Bożena Jurkowska – język polski, plastyka, biblioteka
   •  mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski
   •  mgr Roman Hołowicki – matematyka, informatyka
   •  mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
   • oraz nauczyciele z SP Cieklin uzupełniający etat:

   •  mgr Ewa Stusowska – historia
   •  mgr Agnieszka Czarnecka – muzyka

   Rok szkolny 2014/2015
    Dyrektor szkoły:
   •  mgr Danuta Hołowicka

    Rada pedagogiczna:
   •  mgr Bożena Polar – wychowanie przedszkolne
   •  Ks. Franciszek Motyka – religia
   •  mgr Danuta Hołowicka – nauczanie zintegrowane, technika
   •  mgr Maria Pięta - nauczanie zintegrowane, przyroda
   •  mgr Barbara Piątkiewicz – nauczanie zintegrowane, przyroda
   •  mgr Bożena Jurkowska – język polski, plastyka, historia,  biblioteka
   •  mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski, muzyka
   •  mgr Roman Hołowicki – matematyka
   •  mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
   •  mgr Agnieszka Mlicka - matematyka
   •  mgr Bogdan Hućko - informatyka