Informacje dla uczniów


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 • 3 września 2018 r. - Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 23 – 31 grudnia 2018 r. - Zimowa przerwa świąteczna
 • 11 – 24 lutego 2019 r.- Ferie zimowe
 • 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)- godz. 9:00 (120 min) –egzamin ósmoklasisty/język polski
 • 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) - godz. 9:00 (100 min) – egzamin ósmoklasisty/matematyka
 • 17 kwietnia 2019 r. (środa) - godz. 9:00 (90 min) - egzamin ósmoklasisty/język obcy
 • 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 21 czerwca 2019 r. - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. - Ferie letnie
 • Dodatkowo dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 2.11.2018 r. (piątek)
 • 2.01. 2019 r. (środa)
 • 2.05. 1019 r. (czwartek)