Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22.06. 2018 roku po mszy świętej, którą odprawił ks. proboszcz Marek Marchut odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia roku szkolnego. Uczniowie klas V-VII wystąpili z humorystycznym programem artystycznym, w którym znalazły się zabawne dialogi i piosenka. Do wakacyjnych życzeń włączyli się piosenkami, przedszkolaki. Po nich, Bożena Jurkowska, dyrektor szkoły wręczyła uczniom wyróżnienia w edukacji I-III i świadectwa z wyróżnieniem. W tym roku otrzymali je:

* kl. IV – Jakub Kuczaj i Kinga Rusyniak

* kl. V – Patryk Kamiński i Jan Leśniak

* kl. VI - Wiktoria Mikołajczyk i Justyna Żychowska

* kl. VII – Marcin Maczuga.

Nagrodę Wójta Gminy wręczył uczennicy klasy VI, Justynie Żychowskiej obecny na naszej akademii Wójt Gminy Dębowiec pan Zbigniew Staniszewski.

Następnie dyrektor szkoły wręczyła listy gratulacyjne Rodzicom, których dzieci przez 3 lata zdobyły świadectwa z bardzo dobrymi ocenami w nauce i zachowaniu. W tym roku otrzymali je: Bożena i Krzysztof Klimkiewicz oraz Dorota i Stanisław Sroka-Lewosz.

Gratulujemy!

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor życzyła uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły udanego odpoczynku.

<

Fot. Bożena Jurkowska i Barbara Piątkiewicz