Spotkanie Noworoczne

28.01.2018 roku odbyło się w naszej szkole VII Spotkanie Noworoczne. Wzięli w nim udział zarówno starsi jak i młodsi mieszkańcy miejscowości. Na początku wszystkich zebranych powitała Bożena Jurkowska dyrektor szkoły i przedstawiła przybyłych gości: Zbigniewa Staniszewskiego wójta Gminy Dębowiec, Lesława Mikołajczyka i Wiesława Piętę radnych GD, Urszulę Szymańską-Kujawę z PCEN w Krośnie, księdza dziekana Franciszka Motykę, Zofię Gumienny sołtysa Dobryni i przewodniczącą Rady Rodziców Dorotę Srokę-Lewosz. W kończący się bożonarodzeniowy klimat wprowadził uczestników spotkania występ grupy kolędniczej w wykonaniu uczniów klas IV-VII. Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia gości, poczęstunek, wspólne kolędowanie i tańce. To było niezwykle miłe spotkanie i dziękujemy za nie przede wszystkim Radzie Rodziców, bo gdyby nie Ona, nie mielibyśmy okazji się wspólnie spotkać. Dobrego 2018 roku życzymy Wszystkim!


fot. Bożena Jurkowska