Projekt "Przybliżyć naturę"

Projekt realizowany jest na terenie gmin: Dębowiec, Dukla, Krempna, Nowy Żmigród, Lipinki, Osiek Jasielski i Sękowa. Jego główne założenia to zwiększenie świadomości ekologicznej i zaangażowanie w działania na rzecz ochrony przyrody mieszkańców gmin, na terenie których położony jest MPN. Działania edukacyjne mają na celu pogłębienie wśród dzieci chęci poznawania przyrody i wykształcenie postawy szacunku do niej, przybliżenie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz stworzenie wokół szkoły miejsc przyjaznych przyrodzie.

Uczniowie klas IV-VI realizują program „Dzieciom bliski Beskid Niski”, wkrótce otrzymają pakiet czterech zeszytów ćwiczeń, w których znajdą informacje o zjawiskach zachodzących w przyrodzie w określonej porze roku. 2.10.2017 roku odbyły się w naszej szkole zajęcia terenowe z pracownikami MPN na temat migracji zwierząt, m. in. wędrówek ptaków, nauki korzystania ze sprzętu do obserwacji przyrody i poznanie warsztatu pracy przyrodnika. Przez cały rok odbywać się będzie samodzielna praca uczniów z zeszytami ćwiczeń zawartymi w pakiecie edukacyjnym oraz wypełnianie przez kolejnych uczniów „Dziennika obserwacji przyrody” i dokumentacja obserwacji przyrodniczych.

9.09. 2017 roku w zajęciach „Okno do Natury” wzięli udział najmłodsi. Pod czujnym okiem pań z MPN przedszkolaki zapoznały się z przenośnym oknem i materiałami edukacyjnymi; warsztaty miały na celu zapoznać dzieci ze sprzętem do obserwacji, z którego będą korzystać w ciągu najbliższego miesiąca. W sali ustawiono okno przypominające o systematycznym obserwowaniu przyrody i drewnianą skrzynię z ciekawymi materiałami.

W trakcie miesiąca dzieci odbywać będą przyrodnicze spacery z nauczycielem i zabawy edukacyjne. Ze spacerów przedszkolaki będą przynosiły różne „skarby” i ustawiały je za przenośnym oknem oraz gromadziły w kartonowych pudełkach. Pierwsze zajęcia wszystkim uczniom bardzo się podobały i mam nadzieję, że tak będzie do końca roku.

tekst i fot. Bożena Jurkowska