Próbna ewakuacja szkoły

W słoneczny, ale mroźny wtorek, 28.11.2017 roku w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dokładnie o godzinie 10.00 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym był plac obok kościoła. Po sprawdzeniu obecności okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. W akcji brali udział: dyrektor, nauczyciele, uczniowie, pracownik obsługi. Łącznie ewakuowano: 49-iu uczniów, 7-iu nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Po przeprowadzonej kontroli budynku przez strażaków OSP Dobrynia informacja o stanie ewakuacji została przekazana dyrektorowi szkoły, alarm został odwołany, a uczniowie wrócili na lekcje. Próbna ewakuacja została zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle i Urzędu Gminy Dębowiec 2 tygodnie wcześniej. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i dobrą współpracę panu prezesowi Markowi Kuczajowi oraz wszystkim biorącym udział w ewakuacji strażakom z OSP Dobrynia.

Bożena Jurkowska


fot. Bożena Jurkowska