Szkolny Mistrz Ortografii

21.06 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów. Jednym z nich był coroczny Szkolny Konkurs Ortograficzny, który odbył się 23.05. i wzięło w nim udział 10 uczniów w kategorii klas od II do III klasy oraz 8 uczniów w kategorii klas od IV do VII.

Jego celem było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. Doskonalenie pisowni gramatycznej oraz kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych. Uczestnicy konkursu rozwiązali testy, które zawierały między innymi: zagadki, rebusy i inne zadania z „pułapkami” ortograficznymi. Zwycięzcami zostali uczniowie, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce.

Laureatami w kategorii klas młodszych zostali:

Marcin Mroczka, kl.II i Marlena Klimkiewicz, kl.III

W kategorii klas starszych:

Wiktoria Mikołajczyk, kl. VI i Justyna Żychowska, kl. VI

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez dyrektora szkoły i panią Żanetę Pitrus. Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy laureatom./Ż.P./

Fot. Bożena Jurkowska i Barbara Piątkiewicz