Odwiedzamy cmentarze wojenne

Nie każdy wie, że przez naszą miejscowość przebiega turystyczny szlak rowerowy cmentarzy wojennych (oznaczony jest on kolorem czarnym). To właśnie nad Dobrynią, od północy, na dziele zwanym Spalonki znajduje się cmentarz z I wojny światowej, który najczęściej w listopadzie odwiedzają uczniowie naszej szkoły. Także w tym roku, 8.11.2017 uczniowie klas VI i VII oraz chętni z klasy IV i V pod opieką Bożeny Jurkowskiej i Elżbiety Wolanin wzięli udział w pieszej wycieczce do Józefowa. Młodzież zapaliła znicze, złożyła kwiaty i pomodliła się na cmentarzu wojennym nr 12, na którym pochowanych jest 250 żołnierzy rosyjskich poległych 4 maja 1915 roku w czasie bitwy o Cieklin.

W naszej gminie jest sześć cmentarzy wojennych: nr 10 Wola Cieklińska - Sieniawa, nr 11 i 14 u podnóżna Cieklinki, nr 12 na granicy z Józefowem, nr 13 w Cieklinie i nr 18 na cmentarzu parafialnym w Dębowcu. Malowniczo usytuowane, ciekawe architektonicznie zostały wzniesione dla upamiętnienia poległych żołnierzy trzech armii walczących przez kilka miesięcy Wielkiej Wojny w okolicach Cieklina i Dębowca.
Taka lekcja uczy patriotyzmu, miłości do ziemi ojczystej i zainteresowania historią swojego regionu.(bj)


fot. Bożena Jurkowska