Bezpieczni z Puchatkiem

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy I wzięli udział w IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego o charakterze społecznym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Celem akcji było pokazanie dzieciom jak unikać zagrożeń, na które są narażone podczas codziennych aktywności: na drodze, w szkole, w domu, a także podczas zabawy, czy korzystania z Internetu. Zostały również zapoznane z tematyką z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na zajęciach, które odbywały się od października do grudnia wykorzystywane były scenariusze, materiały ilustracyjne i dydaktyczne przekazane szkole. Uczniowie otrzymali książeczki z ćwiczeniami i zabawami, dzięki którym mogli utrwalić zdobytą wiedzę. W nich zamieszczona jest również broszura dla Rodziców z ważnymi informacjami na temat bezpieczeństwa ich dzieci. Podsumowaniem akcji był udział pierwszoklasistów w styczniowym Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie, który utrwalał zdobytą wiedzę oraz sprawdzał jej poziom. W wyniku przeprowadzonych działań nasza szkoła nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem Akademii Bezpiecznego Puchatka./B.P./


fot. Bożena Jurkowska