„Bezpieczeństwo przede wszystkim”

15.06.2018 r. odbyły się zajęcia otwarte z udziałem uczniów kl.0-3 pod hasłem „Bezpieczeństwo przede wszystkim”. Dzieci wypowiadały się na temat bezpiecznych zachowań w górach, nad wodą, w lesie, na drodze. Dalsza część zajęć dotyczyła zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania, gdy jest się świadkiem wypadku- praktyczne ćwiczenia układania poszkodowanego w pozycji bocznej, masaż serca i wdechy ratownicze na fantomie. Na zakończenie dzieci wykonały w grupach plakaty na temat bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. Celem lekcji było podsumowanie cyklu zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w czasie wakacji.

Tekst i fot. Bożena Polar