Zajęcia z MPN - Dzieciom bliski Beskid Niski

15.05.2018 roku odbyły się kolejne zajęcia terenowe z pracownikiem MPN poświęcone m.in. zbiorowiskom roślinnym, roślinom chronionym i użytkowym. Uczniowie klas I-III oraz IV-VI wybrali się na pobliską łąkę, aby poznać różne sposoby obserwowania mieszkańców traw. Wspólne wykonali także rabaty z roślin atrakcyjnych dla owadów zapylających. Takie aktywne działania edukacyjne miały na celu pogłębienie wśród dzieci chęci poznawania przyrody i wykształcenie postawy szacunku do niej, przybliżenie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz stworzenie wokół szkoły miejsc przyjaznych przyrodzie.

Fot. Lidia Karp