Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

Dzisiaj, 23.06. 2017 roku po mszy świętej, którą odprawił ks. Proboszcz Marek Marchut odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia roku szkolnego. Uczniowie klas IV-VI wystąpili z krótkim programem, w którym znalazły się wiersze, piosenka i życzenia. Po nich, Danuta Hołowicka, dyrektor szkoły wręczyła listy gratulacyjne Rodzicom, a uczniom: nagrody w szkolnych konkursach (ortograficznym, czytelniczym, zbiórce zakrętek "Pomagamy niepełnosprawnym dzieciom" i harcerskim), wyróżnienia w edukacji I-III i świadectwa z wyróżnieniem. W tym roku trzymali je:

∗ kl. IV – Jan Leśniak,
∗ kl. V - Wiktoria Mikołajczyk, Weronika Sroka i Justyna Żychowska,
∗ kl. VI - Marcin Maczuga.
Nagroda Wójta Gminy została przyznana Marcinowi Maczudze.

Na pewno wielu wzruszeń dostarczył moment podziękowania za 20 letnie pełnienie funkcji dyrektora Pani Danucie Hołowickiej. Panie Dorota Sroka Lewosz i Dorota Sroka w imieniu Wszystkich Rodziców skierowały pod adresem Pani Dyrektor słowa wdzięczności i podziękowania za wieloletnią pracę i owocną współpracę. W krótkim wystąpieniu Pani Dyrektor wspominała początki swojej pracy, sukcesy, ale i trudności w obliczu różnych zmian. Uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzyła udanego odpoczynku.
Do zobaczenia we wrześniu!(bj)


fot. Bożena Jurkowska