"W świecie wierszy Danuty Wawiłow" - konkurs recytatorski

15.12.2016 roku w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski, dedykowany pamięci polskiej pisarki i autorki wierszy dla dzieci, Danuty Wawiłow. Swój udział w nim zgłosiło 27-iu uczniów z klas 0-VI. Komisja, którą tworzyli: Krystyna Czechowicz przewodnicząca, Bożena Polar i Bożena Jurkowska oceniała wg kryteriów: opanowanie pamięciowe, dykcja, donośność głosu, modulacja, tempo mówienia i ogólne wrażenie artystyczne. Publiczność oklaskiwała dużymi brawami wszystkich uczestników, bo wiersze były ciekawe i interesująco zaprezentowane.

A oto laureaci:
Oddział przedszkolny: I miejsce – Martyna Maczuga, II miejsce – Józef Leśniak, III miejsce Joanna Klimkiewicz.
Klasy I-III: I miejsce – Kamila Jędryczka (kl.III) i Marcin Mroczka (kl.I), II miejsce – Karolina Sroka (kl.II ) i Faustyna Żychowska (kl.III), III miejsce – Kinga Rusyniak (kl.III) i Natalia Ślusarczyk (kl.II)
Klasy IV-VI: I miejsce – Justyna Żychowska i Wiktoria Mikołajczyk (obie z kl. V), II miejsce – Weronika Sroka (kl.V), III miejsce Marcin Maczuga (kl. VI).
Wyróżnienia zdobyli: Szymon Bara, Marlena Jędryczka, Martyna Wachel, Milena Szańca, Rafał Sroka-Lewosz, Wiktoria Budziak i Patryk Kamiński.
Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, nagrody książkowe i nagrody pocieszenia, a wręczały je pani dyrektor Danuta Hołowicka oraz przewodnicząca komisji.

Recytatorska rywalizacja przebiegała w atmosferze wzajemnego zainteresowania i sympatii, a przedstawiane wiersze dostarczyły nam wielu pozytywnych wrażeń. Organizatorem konkursu była Biblioteka szkolna, a jego celem było: przybliżenie utworów poetki, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych, kształtowanie umiejętności zapamiętywania przez dzieci treści utworów a także pobudzenie aktywności uczniów. Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy, nauczycielom i rodzicom - serdecznie dziękujemy za przygotowanie dzieci. (bj)


fot. Bożena Jurkowska