Szkolny Mistrz Ortografii

9.06. 2017 roku w naszej szkole odbył się coroczny Szkolny Konkurs Ortograficzny. Jego celem było: promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego, doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej oraz kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych. W konkursie wzięło udział 14-tu uczniów, których wytypowali nauczyciele języka polskiego. Laureatami w dwóch kategoriach zostali:

Klasy II-III
Jakub Kuczaj - I miejsce
Milena Szańca - II miejsce
Marlena Klimkiewicz - III miejsce
Kinga Rusyniak - wyróżnienie
Udział: Kamila Jędryczka, Natalia Ślusarczyk i Faustyna Żychowska

Klasy IV-VI
Justyna Żychowska – I miejsce
Daria Ślusarczyk - II miejsce
Marcin Maczuga – III miejsce
Udział: Karol Michalik, Dagmara Mastej, Jan Leśniak i Weronika Sroka.

Rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się podczas zakończenia roku szkolnego 23.06. Laureatom i uczestnikom gratulujemy. (bj)


fot. Bożena Jurkowska