Spacer na cmentarz wojenny nr 10

28.10.2016 roku, a więc tuż przed świętem Wszystkich Świętych uczniowie klas IV, V i VI wraz z wychowawcami wybrali się na spacer na cmentarz wojenny nr 10 w Woli Cieklińskiej. Była to dobra okazja, by pokłonić się nad żołnierskimi grobami i dowiedzieć się więcej o historii okolicznych miejscowości. Pogoda nam dopisała i w miarę szybko pokonaliśmy trasę od szkoły do krzyżówki na Sieniawie. W ostatnich miesiącach cmentarz przeszedł gruntowny remont i został mu częściowo przywrócony jego pierwotny wygląd.

W centrum nekropolii, przed włoską topolą stoi kamienny pomnik – sarkofag, na którym zamieszczono inskrypcję. W języku polskim brzmi ona: "Chwalebny, złoty blask opromienia miejsce wiecznego spoczynku tych Wspaniałych. Oni zapłacili swoją krwią ziemię, w której śpią". Na cmentarzu, którego projektantem był Dušan Jurkovič pochowanych jest prawdopodobnie 141 żołnierzy austriackich i rosyjskich poległych w grudniu 1914 roku. Po indywidualnej i wspólnej modlitwie, uczniowie zapalili znicze. W drodze powrotnej podziwialiśmy kolorowe jesienne drzewa i piękne widoki na Beskid Niski i Pogórze. Spacer miał na celu uświadomić uczniom, że w początkiem listopada modlitwą otaczamy nie tylko bliskich zmarłych, ale także tych, za których być może nikt się nie modli.
Kto chciałby obejrzeć inne cmentarze z tego okresu w gminie Dębowiec i zobaczyć jak wyglądał wcześniej cmentarz, który odwiedziliśmy to może to zrobić wchodząc tutaj.

Bożena Jurkowska


fot. Bożena Jurkowska