Ratujemy i uczymy ratować

20. 06. 2017 roku na podsumowanie cyklu zajęć dotyczących bezpiecznych wakacji nauczyciele edukacji wczesnoszkolnych przeprowadzili zajęcia otwarte pod hasłem "Ratujemy i uczymy ratować". W zajęciach wzięli udział uczniowie klas I-III. Celem zajęć było przygotowywanie uczniów do udzielania pomocy przedmedycznej. Dzieci praktycznie ćwiczyły sposób postępowania będąc świadkiem wypadku, wzywały służby ratownicze, sprawdzały stan poszkodowanej osoby. Wszyscy z zaangażowaniem ćwiczyli układanie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji bocznej, czy na fantomach wykonywali wdechy ratownicze i masaż serca. Niektórzy uczniowie klas II- III robili to już w sposób profesjonalny. (D.H.)

9.06.2017 roku uczniowie klas I-VI oraz przedszkolaki wzięły udział w spotkaniu z panią higienistką. W związku ze zbliżającymi się wakacjami dzieci wysłuchały prelekcji o elementarnych zasadach bezpieczeństwa w górach, nad wodą, jak i w miejscu zamieszkania. Omówiono sposoby postępowania i zachowania w czasie upałów, wystąpienia urazu lub złamania, oraz zagrożeń w czasie prac polowych.


fot. Danuta Hołowicka