Pasowanie Pierwszoklasistów

27.10. 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej. Z tej okazji uczniowie klas I-III zaprezentowali część artystyczną, w której przedstawili humorystyczne scenki, wiersze i piosenki. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a pani dyrektor Danuta Hołowicka dokonała aktu pasowania na ucznia, po czym wręczyła im pamiątkowe dyplomy. Ks. proboszcz Marek Marchut poświęcił plecaki i przybory szkolne oraz udzielił błogosławieństwa. W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna oraz rodzice, którzy przygotowali dla swoich pociech pamiątkowe upominki, a dla wszystkich aktorów słodki poczęstunek.Nie zabrakło też wspólnych zabaw przy muzyce. (B.P)


fot. Roman Hołowicki