Lekcja historii w muzeum

25.03. 2017 roku uczniowie klas IV, V i VI uczestniczyli w lekcji historii w Ośrodku Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej – Muzeum im. Leona Karcińskiego. Celem wycieczki było poznanie najbliższego środowiska, poszerzenie wiedzy o historii i dziedzictwie własnego regionu oraz świadome korzystanie z narodowych dóbr kultury. Muzeum zostało otwarte 2 lipca 2016 roku a jego założycielem było Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu.

Zgromadzone w nim eksponaty nawiązują do historii Nowego Żmigrodu i dziedzictwa regionalnego jego mieszkańców. Zbiory podzielono tematycznie na: I i II wojnę światową (m.in. hełmy, naboje, łuski, monety, fotografie), salę łemkowską (przedmioty, stroje, obrazy związane z życiem Łemków), Salę Konfederacji Barskiej, Sień zajazdową (istnieje w niej oryginalny zabytkowy bruk i kamienne ściany z XVIII w.) oraz Salę historii Nowego Żmigrodu. W kąciku poświęconym bł. Władysławowi Findyszowi, znajduje się maszyna do pisania, na której pracował błogosławiony, a w której pozostała kartka z napisem „nie bójcie się pisać i mówić prawdę”. W Sali poświęconej kulturze żydowskiej oglądaliśmy fragmenty Tory oraz oryginalną ekspozycję związaną z obrzędami i codziennym życiem.

Oprowadzający nas po wystawie kustosz i dyrektor Ośrodka Jerzy Dębiec w przystępny i ciekawy sposób opowiadał o początkach muzeum i ciekawostkach związanych z niektórymi eksponatami. Wszystkim podobała się sala poświęcona wojnie i edukacji, szczególnie zbiory nawiązujące do średniowiecza – strój i uzbrojenie woja oraz rekonstrukcje m.in. tarczy i strzał z grotami z tamtego okresu. Zainteresowaniem cieszyła się również kolekcja lamp kolejowych oraz tabliczek z parowozów z Polski i Europy. Po otrzymaniu pamiątkowych folderów, Justyna z klasy V przekazała dla tego młodego muzeum na szczęście… podkowę. Mamy nadzieję, że dołączy ona do pamiątek w Sali pogórzańskiej. Później udaliśmy się na cmentarz z I wojny światowej nr 8, który został zaprojektowany przez znanego nam już słowackiego architekta Dušana Jurkoviča. Warto wspomnieć, że wizytę w Nowym Żmigrodzie rozpoczęliśmy od zwiedzania rynku i Kaplicy bł. ks. Władysława Findysza Kapłana Męczennika.

Bożena Jurkowska


O muzeum można przeczytać na stronie: http://www.muzeumnowyzmigrod.pl/


fot. Bożena Jurkowska