Czytamy utwory Henryka Sienkiewicza

29.11.2016 roku na sali gimnastycznej odbyło się szkolne czytanie utworów Henryka Sienkiewicza zorganizowane przez szkolną bibliotekę. Podstawowym celem przedsięwzięcia było rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez promowanie wybitnych dzieł literatury polskiej oraz uczczenie 100 rocznicy śmierci naszego noblisty i kończącego się Roku Henryka Sienkiewicza.

Na początku uczennice z klasy V przybliżyły zebranym sylwetkę i twórczość pisarza. Po nich wystąpili uczniowie z klasy II i III, którzy z podziałem na role przeczytali „Bajkę”. IV i V klasa zaprezentowała „Janka Muzykanta”, a dodatkową atrakcją występu była gra na skrzypcach w wykonaniu Justyny i Weroniki. „Listy z podróży do Ameryki” przeczytała pani Krystyna Czechowicz z Biblioteki Gminnej w Cieklinie a fragmenty „Pana Wołodyjowskiego”, reprezentujący grono pedagogiczne, pan Roman Hołowicki. Spotkanie było też okazją do ogłoszenia przez dyrektora szkoły wyników klasowego konkursu czytelniczego w klasie II i III, który wygrali Jakub Kuczaj i Faustyna Żychowska. Na zakończenie wszyscy zostali poczęstowani pysznymi jabłkami przekazanymi przez Radę rodziców. (bj)


fot. Bożena Jurkowska