Dzień Matki i Ojca

25.05.2017 roku uczniowie naszej szkoły zaprosili swoich Rodziców na uroczysty Dzień Matki i Ojca. Dzieci z oddziału zerowego, klas I-III i IV-VI uczciły ten wyjątkowy dzień piosenkami, wierszami, tańcami oraz najpiękniejszymi życzeniami płynącymi prosto z ich serc. Na twarzach rodziców widać było miłość, radość i wzruszenie. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Zbigniew Staniszewski Wójt Gminy Dębowiec, Lesław Mikołajczyk radny G.D., ks. Marek Marchut proboszcz Parafii Cieklin, Dorota Sroka Lewosz przewodnicząca Rady Rodziców i ks. dziekan Franciszek Motyka. Mamy tradycyjnie częstowały wszystkich wspaniałym ciastem, kawą i herbatą. Dzień ten, pełen niezapomnianych przeżyć i wspaniałych wzruszeń pozostanie na długo w pamięci nas wszystkich! (bj)


fot. Bożena Jurkowska