Spotkanie Noworoczne

30.01.2016 roku odbyło się w naszej szkole VI Spotkanie Noworoczne. Tak jak w poprzednich latach zorganizowała i przygotowała je Rada Rodziców. Wzięli w nim udział zarówno starsi jak i młodsi mieszkańcy miejscowości. Na początku wszystkich zebranych powitała Danuta Hołowicka dyrektor szkoły i przedstawiła przybyłych gości: księdza proboszcza Ryszarda Kołodzieja, księdza Franciszka Motykę, pana Lesława Mikołajczyka radnego Gminy Dębowiec, panią Zofię Gumienną sołtysa Dobryni i przewodniczącą Rady Rodziców panią Dorotę Srokę. W kończący się bożonarodzeniowy klimat wprowadził uczestników spotkania występ grupy kolędniczej w wykonaniu uczniów klas IV-VI a po nich zaprezentowali się laureaci szkolnego konkursu kolęd. Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia gości, poczęstunek, wspólne kolędowanie i tańce.(bj)


fot. Bożena Jurkowska