„Chrzest, czyli początek” - Konkurs plastyczny

Nasza wiedza o chrzcie Polski jest pełna luk i niejasności. Tak naprawdę, nie wiemy, gdzie ani kto ochrzcił Mieszka I. Kroniki na ten temat milczą. Wiemy jednak, że w 966 roku władca Polan przyjął chrzest i to wydarzenie zmieniło losy naszego kształtującego się państwa. 1050 rocznica Chrztu Polski stała się dobrą okazją do zorganizowania okolicznościowej wystawki i wzięcia udziału w konkursie historyczno-plastycznym zorganizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Jego podstawowe cele miały przede wszystkim: popularyzować nauczanie historii, wykorzystywać zdobytą przez uczniów wiedzę i umiejętności historyczne i pobudzać uczniów do twórczego, niekonwencjonalnego myślenia i otwartości na świat.

W etapie szkolnym konkursu, który przeprowadziła Biblioteka szkolna i nauczyciel języka polskiego wzięło udział 12-tu uczniów. Wyróżniono prace: Justyny Żychowskiej, Dominika Żychowskiego i Kacpra Szańcy (na zdjęciach). Wszystkie rysunki zostaną wysłane do Gdańska i wezmą udział w konkursie ogólnopolskim. Jak zapewnia Organizator: Każdy z laureatów otrzyma książki 50 dat i Dzieje Europy.

Warto dodać, iż uczniowie przygotowując się do konkursu często korzystali z zasobów biblioteki. Wypożyczali książki historyczne, przeglądali albumy i szukali różnych materiałów na temat średniowiecza. Wszystkim uczestnikom I etapu dziękuję za udział i życzę Wam dalszych sukcesów.

Bożena Jurkowska


fot. Bożena Jurkowska