Happening czytelniczy

21.06.2016 roku Biblioteka szkolna zaprosiła uczniów klas II-VI do wzięcia udziału w akcji czytelniczej „Czytanie na drugie śniadanie”. Spontaniczny happening polegał na równoczesnym głośnym czytaniu fragmentów wybranej książki przez 15 minut. Jego celem było zachęcenie uczniów do częstszego sięgania po książkę, tym bardziej, że nadchodzą wakacje, a przecież czytać można wszędzie i niekoniecznie muszą to być obowiązkowe lektury. Czytanie pobudza wyobraźnię, poprawia pamięć, opóźnia choroby wieku starszego, rozwija empatię i w dużej mierze redukuje stres dnia codziennego.

Warto też znać statystyki. Około 60% Polaków nie czyta książek, a 15% nastolatków to funkcjonalni analfabeci. Te przerażające wyniki nie przedstawiają naszego społeczeństwa w najlepszym świetle, dlatego od najmłodszych lat należy kształtować w dzieciach pozytywne nawyki czytelnicze. W tym roku szkolnym priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest: „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”. Nasza szkoła pozyskała fundusze na zakup nowości do biblioteki szkolnej z programu rządowego „Książki naszych marzeń”. Biblioteka szkolna organizuje konkursy czytelnicze, dzień głośnego czytania, konkursy plastyczne i literackie. Happening czytelniczy był zorganizowany po raz pierwszy i na pewno powtórzymy go za kilka miesięcy. Na zbliżające się wakacje, miesiące lenistwa i odpoczynku od obowiązkowej nauki chciałabym zacytować piękne słowa Wisławy Szymborskiej – „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Bożena Jurkowska


fot. Bożena Jurkowska