Zabawy w teatr

zabawy w teatr

Dzieci z klas 0-III bawiły się w teatrzyk na wspólnych zajęciach zorganizowanych w dniu 30 kwietnia 2015 roku przez nauczycieli edukacji wczesnoszkonej. Samodzielnie wykonały kukiełki i potrzebne rekwizyty. Celem zajęć było przygotowanie dzieci do odbioru sztuki teatralnej, uwrażliwienie na piękną mowę oraz przyrodę wiosną. Klasa I przedstawiła teatrzyk pt. „Witamy wiosnę”, uczniowie z klasy II przedstawiali bajkę pt. „Czerwony Kapturek”, a klasa III zapraszała do wspólnej zabawy przy inscenizowaniu wiersza J. Tuwima pt. „Rzepka”. Były wspólne zabawy i śpiew.

Tekst i fot. Danuta Hołowicka


zabawy w teatr zabawy w teatr zabawy w teatr zabawy w teatr zabawy w teatr zabawy w teatr zabawy w teatr zabawy w teatr zabawy w teatr zabawy w teatr zabawy w teatr zabawy w teatr