Gminny turniej strażacki

turniej strażacki dębowiec sp dobrynia

18 marca 2015 roku w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Dębowcu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". Celem konkursu było popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służył on popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego oraz działań z zakresu pierwszej pomocy.

turniej strażacki dębowiec sp dobrynia

Naszą szkołę reprezentowała 3-osobowa drużyna: Faustyna Mikołajczyk, Piotr Sroka Lewosz i Agata Ślusarczyk, wszyscy z klasy VI. Faustyna Mikołajczyk zdobyła III miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Gratulujemy! (bj)