Głośne czytanie Brzechwy

głośne czytanie biblioteka sp dobrynia

Bardzo ważne jest, to co czytamy dzieciom. Przy pomocy książek bogacimy ich umysły i serca, wpływamy na ich język i wiedzę, postrzeganie świata, rozwój zainteresowań, postawy i system wartości. Głośne czytanie uczy myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, poszerza wiedzę i pozwala odnosić sukcesy w szkole i poza nią. Pamiętajmy: umiejętność czytania kształtuje człowieka na całe życie.

Nasza szkolna biblioteka współuczestniczy w programie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jako biblioteka partnerska. Realizuje go Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu oraz Filia w Cieklinie.

W ramach realizacji priorytetu: "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych" odbył się w naszej szkole 5 listopada 2014 roku "Dzień głośnego czytania wierszy Jana Brzechwy". Spotkanie rozpoczęła recytacja wiersza "Pali się" w wykonaniu szóstoklasistów. Później, naszym uczniom czytali: Piotr Sroka Lewosz, przewodniczący Samorządu Szkolnego, Dorota Sroka Lewosz, przewodnicząca Rady Rodziców, Danuta Hołowicka, dyrektor szkoły, Krystyna Czechowicz, kierownik biblioteki gminnej w Cieklinie oraz Zbigniew Staniszewski, wójt Gminy Dębowiec.

Wszystkim zaproszonym Gościom dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i piękne czytanie. Podziękowania kierujemy także dla pana Marka Kuczaja prezesa OSP w Dobryni za udostępnienie strażackich rekwizytów.

głośne czytanie biblioteka sp dobrynia głośne czytanie biblioteka sp dobrynia głośne czytanie biblioteka sp dobrynia głośne czytanie biblioteka sp dobrynia głośne czytanie biblioteka sp dobrynia

fot. Bożena Jurkowska