Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

akademia dzień nauczyciela

14 października 2014 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Wzięli w niej udział dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, przedstawiciele rady rodziców i pracownik obsługi.

Wszystkim podobały się wiersze, piosenki i zabawne scenki szkolnego życia. W tym roku wyjątkowo ładnie zaprezentowali się podczas śpiewu, chłopcy z klas IV-VI. Na zakończenie uroczystości wystąpiła pani Dorota Sroka-Lewosz, która w imieniu Rady Rodziców złożyła pani dyrektor i wszystkim pracownikom szkoły życzenia sukcesów i pomyślności w dalszej pracy.

akademia dzień nauczyciela akademia dzień nauczyciela akademia dzień nauczyciela akademia dzień nauczyciela akademia dzień nauczyciela akademia dzień nauczyciela akademia dzień nauczyciela akademia dzień nauczyciela akademia dzień nauczyciela akademia dzień nauczyciela

fot. Bożena Jurkowska