"Poczytaj Bratkowi"

Dzieci z klasy "0" oraz uczniowie klasy III wzięli udział w realizacji programu pilotażowego pod hasłem: "Poczytaj Bratkowi". Na wstępie dzieci z zerówki obejrzały film pt. "Poczytaj Bratkowi" zawierający wskazówki, jak urządzić kącik czytelniczy. Z kolei uczniowie klasy III czytali kolejno bajki dzieciom z klasy "0" - "O tym, jak Pola zasnęła na zajęciach", "O tym, jak zaprzyjaźnić się z książką" i "O tym, czy Samosia może sama przebywać w szkole".

Efektem realizacji programu zawierającego treści wychowawczo-dydaktyczne ma być osiągnięcie przez dzieci większej samodzielności i gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przez cały czas realizacji programu, dzieciom towarzyszyła pacynka Bratka. Za piękne czytanie bajek młodszym kolegom, uczniowie klasy III otrzymali dyplomy.

Bożena Polar


poczytaj bratkowi poczytaj bratkowi poczytaj bratkowi poczytaj bratkowi poczytaj bratkowi poczytaj bratkowi

fot. Danuta Hołowicka