Konkursy przedmiotowe


W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Szkolny zespół przeprowadzający eliminacje powołany przez Dyrektora Szkoły zorganizował w terminie od 16.10 do 29.11.2013 roku wyżej wymienione konkursy z przedmiotów: przyroda, język polski, historia, matematyka i język angielski. Wzięło w nich udział siedmioro uczniów z klasy V i VI.

  • Przyroda: Barbara Bartuś, Natalia Jędryczka, Szymon Maczuga (wszyscy z kl.VI)
  • Historia: Oliwia Maczuga (kl. V), Szymon Maczuga (kl.VI)
  • Język polski: Faustyna Mikołajczyk (kl. V), Agata Ślusarczyk (kl. V), Natalia Jędryczka (kl.VI)
  • Matematyka: Faustyna Mikołajczyk (kl. V), Piotr Sroka-Lewosz (kl. V), Agata Ślusarczyk (kl. V), Natalia Jędryczka (kl.VI), Szymon Maczuga (kl.VI)
  • Język angielski: Natalia Jędryczka, Szymon Maczuga (kl.VI).

Na wyróżnienie zasługują uczniowie klasy VI Natalia Jędryczka i Szymon Maczuga, którzy uczestniczyli w 4 z pięciu konkursów etapu szkolnego. Wszyscy uczestnicy zostali wymienieni na spotkaniu z rodzicami, które odbyło się 5.02.2014 roku.