W 100-lecie Wielkiej Wojny


konferencja 1 wojna światowa cieklin

20. maja w Wiejskim Domu Kultury w Cieklinie odbyła się konferencja historyczna "W 100 lecie wybuchu Wielkiej Wojny", w której uczestniczyli nauczyciele i uczniowie z naszej szkoły.

Po wystąpieniach organizatorów wykład tematyczny wygłosi profesor Andrzej Olejko, historyk specjalizujący się w historii wojskowości i problematyce lotniczej, pasjonat okresu Wielkiej Wojny, wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim i doskonały mówca. Drugim prelegentem był Roman Frodyma przewodnik, historyk-amator, autor trzytomowego przewodnika "Galicyjskie Cmentarze Wojenne" i wielu opracowań o zachodniogalicyjskich cmentarzach wojennych z lat 1914-1918.

Po wykładach, wszyscy uczestnicy konferencji udali się pieszo na cmentarz wojenny nr 14. Zapalono znicze, złożono kwiaty a pan Frodyma opowiedział o ciężkich walkach jakie miały miejsce na zboczach Cieklinki w 1915 roku.

Spotkanie zorganizowali Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli i Gmina Dębowiec.
Uczestnicy konferencji otrzymali materiały edukacyjne związane ze "Szlakiem frontu wschodniego I wojny światowej na Podkarpaciu", a dzięki uprzejmości kustosza mieli także możliwość zwiedzenia Muzeum Narciarstwa i Galerii.


konferencja 1 wojna światowa cieklin konferencja 1 wojna światowa cieklin konferencja 1 wojna światowa cieklin konferencja 1 wojna światowa cieklin konferencja 1 wojna światowa cieklin konferencja 1 wojna światowa cieklin konferencja 1 wojna światowa cieklin konferencja 1 wojna światowa cieklin konferencja 1 wojna światowa cieklin konferencja 1 wojna światowa cieklin konferencja 1 wojna światowa cieklin konferencja 1 wojna światowa cieklin konferencja 1 wojna światowa cieklin konferencja 1 wojna światowa cieklin konferencja 1 wojna światowa cieklin

fot. Bożena Jurkowska