Sprawdzian wiedzy i umiejętności

4. kwietnia 2013 roku uczniowie klasy VI pisali swój pierwszy, poważny egzamin. Trwał on 60 minut i można było na nim zdobyć 40 punktów. Sprawdzian jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Sprawdza umiejętności w zakresie: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce. Wyniki sprawdzianu będą znane około 10. czerwca. (bj)


egzamin 6 dobrynia