Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2012-2013

3. września 2012 roku, tak jak w całej Polsce, także w naszej szkole rozpoczął się nowy rok szkolny. Najpierw, wszyscy udali się do kościoła na mszę świętą, którą odprawił ks. dziekan Franciszek Motyka, kazanie wygłosił zaś ks. wikariusz Kamil Kojder. Następnie, na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste spotkanie rodziców i uczniów z dyrektorem szkoły i wychowawcami. Zebranych powitała pani dyrektor Danuta Hołowicka.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego wszyscy uczcili minutą ciszy żołnierzy i bohaterów poległych w II wojnie światowej. W dalszej części spotkania dyrektor szkoły powitała uczniów rozpoczynających naukę a także przedstawiła dzieciom i rodzicom wychowawców poszczególnych klas. Po uroczystości wszyscy rozeszli się do klas.

W nowym roku szkolnym 2012/2013 wszystkim uczniom życzymy samych dobrych ocen. Pamiętajcie, że przecież uczymy się nie dla szkoły, nauczycieli, rodziny, czy przyjaciół, tylko dla siebie.

rozpoczęcie roku szkolnego rozpoczęcie roku szkolnego rozpoczęcie roku szkolnego rozpoczęcie roku szkolnego

tekst i fot. Bożena Jurkowska