Konkursy przedmiotowe

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Szkolny zespół przeprowadzający eliminacje powołany przez Dyrektora Szkoły zorganizował w terminie od 18.10 do 29.11.2012 roku wyżej wymienione konkursy z przedmiotów: przyroda, język polski, historia, matematyka i język angielski. Wzięło w nich udział 15-tu uczniów z klasy V i VI.

  • Przyroda: Piotr Klimkiewicz (kl.VI), Paweł Sroka-Lewosz (kl.VI)
  • Historia: Piotr Klimkiewicz (kl.VI), Magdalena Mikołajczyk (kl VI), Artur Szudy (kl.VI)
  • Język polski: Piotr Klimkiewicz (kl.VI), Magdalena Mikołajczyk (kl VI), Paweł Sroka-Lewosz (kl.VI), Joanna Staniszewska (kl.VI)
  • Matematyka: Piotr Klimkiewicz (kl.VI), Paweł Sroka-Lewosz (kl.VI), Natalia Jędryczka (kl.V), Szymon Maczuga (kl.V)
  • Język angielski: Piotr Klimkiewicz (kl.VI), Joanna Staniszewska (kl. VI)

Na wyróżnienie zasługuje Piotr Klimkiewicz, który uczestniczył we wszystkich konkursach etapu szkolnego. Z kolei, Paweł Sroka-Lewosz jako jedyny uzyskał 69% i brał udział w konkursie z przyrody w etapie rejonowym, który odbył się 17.11.2012 roku w Krośnie.